ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi KVKK Veri Politikası

Veri Sorumlusu: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Ve Sosyal Tesisi (Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı No:422 Aksu /ANTALYA)

Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Ve Sosyal Tesisi  (ATGV Antalya) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı ve iş bağlantılarımızı bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1 – Kimlik Verileri
2 – İletişim Verileri
3 – Aile Bireylerine Ait Veriler
4 – Mali Veriler
5 – Özlük Verileri
6 – Diğer Veriler

KİMLİK VERİLERİ

Açıklama: Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden Toplanır: Kimlik verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı: Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin kimlik verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız.
Çalışanlarımızın kimlik verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
Çalışan adaylarımızın kimlik verilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak gibi amaçlarla ziyaretçilerin (tesislerimize günü birlik giriş çıkış yapan tüm kişilerin) kimlik verilerini toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

İLETİŞİM VERİLERİ

Açıklama: Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden Toplanır: İletişim verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız

İçerik: Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, oda numarası, posta adresi, elektronik posta adresi ve IP adresi gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı: Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin iletişim verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak, ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi reklam, kampanya ve promosyonlarımızdan haberdar etmek, sadakat kart programları, istihdam ilişkisi ve otelcilik faaliyetlerimizi ifa etmek gibi amaçlarla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın iletişim verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
Çalışan adaylarımızın iletişim verilerini iş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; müşteri memnuniyet anketlerinin yapılmasını veya güvenliği sağlamak gibi amaçlarla söz konusu verileri toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

AİLE BİREYLERİNE AİT VERİLER

Açıklama: Kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden Toplanır: Aile bireylerine ait verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik: Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı: Misafirlerimizin aile bireylerine ait verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız. Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait verileri toplamaktayız. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; acil durumlarda iletişime geçmek veya çalışan yakınlarına burs vererek eğitimlerini desteklemek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

MALİ VERİLER

Açıklama: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden Toplanır: Mali verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik: Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı: Gerek misafirlerimizden gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak amacıyla toplamaktayız.
Çalışanlarımızın mali verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak ve iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla mali verileri toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

ÖZLÜK VERİLERİ

Açıklama: İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden Toplanır: Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik: Kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler, cinsiyet, boy ve kilo, sosyal sigorta numarası, kan grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgâh, IP kayıtları, banka hesap bilgileri, ikametgâh belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta bilgileri, konut ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi ve önceki adresi ve imza gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı: Kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına söz konusu verileri toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki iş sözleşmesi ilişkisi nedeniyle de özlük verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; şirket oryantasyon programlarına katılım, sigorta, acil durumlarda aile bireyleri ile iletişime geçme ve çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

DİĞER VERİLER

Açıklama: Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

Kimden Toplanır: Bu verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik: Kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler ile CCTV (kapalı devre kamera kayıt görüntüleri) kayıtları, ses kayıtları, yüz tanıma sistemleri kayıtları, iş bağlantılarımıza ait kimlik, iletişim verileri ve mali veriler, düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler, konaklamaya dair veriler, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı: Gerek misafirlerimiz gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak, güvenliği sağlamak, turizm ve otelcilik faaliyetlerimizi yürütmek, reklam, pazarlama ve promosyonlarda kullanmak, etkinlik ve organizasyonları düzenlemek gibi amaçlarla toplamaktayız. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak, iş birliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dâhil etmek, güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak, katılımcı sayısına ve katılımcıların özel durumuna veya isteklerine göre etkinlikler düzenlemek, sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize özel fiyat ve konaklama seçenekleri sunmak, kayıp veya kaybolan eşya vb. durumlarda onlarla iletişime geçmek, misafir ve çalışan memnuniyetini ölçmek ve şikayetleri cevaplandırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi: Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarıyor muyuz?

Yetkili Merciler

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI TESİSLERİ

Bunun dışında kişisel verileriniz, aşağıda sayılan ve ileride aramıza katılacak diğer turizm tesisleri ile sizlere daha ayrıcalıklı hizmet sunabilmek amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA HAKİMEVİ

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI İSTANBUL HAKİMEVİ

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GÖLBAŞI HAKİMEVİ

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI İHTİYAÇ MADDELERİ VE DEPOCULUK LTD. ŞTİ.
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KEŞİF İCRA ARAÇLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ


Üçüncü Kişiler

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı diğer bir grup ise iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerdir. Bunların başında       ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tüzel kişiliği gelir. Kişisel verileriniz, karşılama, transfer vb. hizmet taleplerinizin karşılanması veya unutulan eşyalarınızın tarafınıza gönderilmesi, faturalarınızın ulaştırılması gibi amaçlarla bizim adımıza bu hizmetleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

 Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

Açık rızanızın bulunduğu veya KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu veya KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edildiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin; hizmeti yurt dışındaki bir acente, online rezervasyon servisi vb. bir servis aracılığıyla almanız ya da tarafımıza ödemeyi yurt dışındaki bir ödeme kuruluşu aracılığıyla yapmış olmanız halinde size hizmet sunabilmemiz, yani sözleşmeyi ifa edebilmemiz için kişisel verilerinizi, işleme amaçlarıyla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:

– Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Mahkemelerden veya kanunla yetkili kılınmış idari mercilerden gelebilecek taleplerin tarafımıza geç ulaşması veya doğrudan tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi ihtimallerine binaen, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay – 1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

– Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

– KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vb.) info@atgvantalya.com adresimize elektronik posta olarak veya Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı No:422 Aksu/ANTALYA adresimize posta yoluyla iletebilirsiniz. İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta olarak veya posta yoluyla gönderilir.