Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

ATGV Antalya Eğitim Ve Sosyal Tesisi olarak ana hedefimiz; misafirlerimizin beklentilerini sürekli ve etkin bir biçimde karşılayarak kaliteli ve standart hizmet sunmaktır.

İşletmemizin bu doğrultuda politikası;

  • Temelinde kalite, bilinç ve sorumluluğun bulunduğu kurumsal bir kültür oluşturmak,
  • Misafirin beklentilerine göre oluşturulan standartlardaki ürün ve hizmeti sunarak misafir memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelen misafir portföyü oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin hak ve hukukunu koruyarak, tüm şikayetlere adil ve objektif yaklaşımla cevap verebilir olmak,
  • Hizmet verimliliğini arttırıp maliyetleri asgari seviyeye çekmek için sadık ve yetkin çalışanlar oluşturmak,
  • Kalite anlayışı, çevreye verilen önem, iş güvenliği, misafir memnuniyeti, hijyen ve gıda güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek çalışanlarımızın gelişimlerini sağlamak,
  • Misafir, çalışan ve tedarikçilerimizin mutluluk ve memnuniyetini mümkün olan en üst düzeyde sağlamak,
  • Ulusal mevzuat şartlarına uygun; gıda, çevre ve iş güvenliği risklerini önleyici ve misafir memnuniyetini arttırıcı yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek kirliliği en az seviyeye indirmek, doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak veya zararsız hale getirmek,
  • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın beklentileri doğrultusunda oluşturulan Türk ve dünya mutfağına ait lezzetleri, mevcut yasal şartlara uygun ve gıda güvenliği ön planda tutularak hazırlayıp sunmak,
  • Kaliteyi etkileyen faaliyetleri ölçülebilir hale getirmek, sonuçlarını değerlendirerek entegre yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Başarımızın anahtarı; çalışanlarımızın motivasyonu, katılımları ve gayretlerinin sağlanmasında saklıdır.

İşletme Müdürü